Vytěžování dokumentů - aCapture

aCapture - digitalizace a vytezovani dokumentu
Řešení aCapture vyvíjené společností aSolution s.r.o. je určené k automatizaci procesu zpracování papírových dokumentů. Proces zpracování se díky nasazení tohoto systému mnohonásobně zrychlí, zpřesní a tím ušetří nemalé provozní náklady. Je vhodný pro všechny organizace, v kterých zpracovávají velké množství papírových dokumentů a až jak strukturovaných např. formulářů, tak i dokumentů nestrukturovaných např. faktur. Dále je potřebný všude tam, kde je potřeba rychle a přesně zpracovat papírové dokumenty např. u organizací zabývajících se průzkumem veřejného mínění nebo obecně zpracováním jiných formulářů.

Schéma řešení aCapture

schema

více ->>